Termeni și condiții

Următoarele reglementări definesc principiile generale, condițiile și modalitatea de vânzare desfășurată de KROSS SA cu sediul în Przasnysz, prin intermediul magazinului online www.kross-romania.ro (în continuare: „Magazinul online”) și precizează termenii și condițiile pentru furnizarea de servicii electronice gratuite de către KROSS SA cu sediul în Przasnysz.

 

§ 1 Definiții

 1. Zile lucrătoare - înseamnă zile ale săptămânii de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale din Republica Polonia.
 2. Furnizor - Furnizor - înseamnă entitatea cu care Vânzătorul cooperează la livrarea Mărfurilor:
 3. Puncte de vânzare autorizate;
 4. Firmă
 5. Marfă - înseamnă produsul prezentat de Vânzător prin intermediul Site-ului Magazinului.
 6. Livrare - înseamnă actul efectiv de a furniza Clientului de către Vânzător, prin Furnizor, Bunurile specificate în comandă.
 7. Client - înseamnă o entitate pentru care serviciile pot fi furnizate electronic sau cu care se poate încheia un Acord, în conformitate cu Reglementările și prevederile legale.
 8. Consumator - persoană fizică ce efectuează o tranzacție juridică cu un întreprinzător, care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională.
 9. Regulament – prezentul Regulament.
 10. Driver - înseamnă un material sau un instrument care permite Clientului sau Vânzătorului să stocheze informațiile care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită accesul la informații în viitor pentru o perioadă adecvată scopurilor pentru care aceste informații sunt utilizate și care să permită informațiilor stocate să fi restaurat neschimbat.
 11. Parolă - înseamnă un șir de litere, cifre sau alte caractere selectate de Client în timpul Înregistrării în Magazinul Online, utilizate pentru a securiza accesul la Contul de Client din Magazinul Online.
 12. Serviciu - înseamnă serviciul prezentat de Vânzător prin intermediul Site-ului Magazinului.
 13. Contract – înseamnă un contract încheiat de la distanță, în condițiile prevăzute în Regulament, între Client și Vânzător.
 14. Site Magazin online – site-ul pe care se află Magazinul online kross-romania.ro
 15. Punct Ridicare - Puncte de vânzare autorizate unde este posibilă colectarea Bunurilor achiziționate prin intermediul Site-ului Magazinului.
 16. Marfă - înseamnă produsul prezentat de Vânzător prin intermediul Site-ului Magazinului.

 

§ 2 Dispoziții generale și utilizarea Magazinului online

 1. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a se asigura că utilizarea Magazinului online este posibilă pentru utilizatorii de Internet cu utilizarea tuturor browserelor web, sistemelor de operare, tipuri de dispozitive și tipuri de conexiuni la internet populare. Cerințele tehnice minime care permit utilizarea site-ului Magazinului sunt un browser web de cel puțin Internet Explorer 11 sau Chrome 66 sau FireFox 60 sau Opera 53 sau Safari 5 sau mai nou, cu Javascript activat, care acceptă „cookie-uri” și o conexiune la internet. debit de cel puțin 256 kbit/s. Site-ul Magazinului este optimizat pentru o rezoluție minimă a ecranului de 1024x768 pixeli.
 2. Vânzătorul folosește mecanismul „cookie-urilor”, care sunt salvate de serverul Vânzătorului pe hard disk-ul dispozitivului final al Clientului atunci când Clienții utilizează Site-ul Magazinului. Utilizarea „cookie-urilor” are ca scop funcționarea corectă a Site-ului Magazinului pe dispozitivele finale ale Clienților. Acest mecanism nu distruge dispozitivul final al Clientului și nu actualizează configurația dispozitivelor finale ale Clientului sau software-ul instalat pe aceste dispozitive. Fiecare client poate dezactiva mecanismul „cookies” din browserul web al dispozitivului său final. Vânzătorul indică faptul că dezactivarea „cookie-urilor” poate, totuși, să provoace dificultăți sau să împiedice utilizarea Site-ului Magazinului.
 3. Toate drepturile asupra Magazinului online, inclusiv drepturile de autor de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui său, domeniul său de internet, site-ul web al Magazinului, precum și asupra modelelor, formularelor, siglelor postate pe site-ul web al magazinului (cu excepția logo-urilor și fotografiilor prezentate pe site-ul web). Magazin în scopul prezentării Mărfurilor, ale căror drepturi de autor aparțin terților) aparțin Vânzătorului, iar utilizarea lor poate avea loc numai în modul specificat și în conformitate cu Regulamentele și cu Contractul Vânzătorului exprimat în scris.
 4. Pentru a plasa o comandă în Magazinul Online prin Site-ul Magazinului sau prin e-mail și pentru a utiliza serviciile disponibile pe Site-urile Magazinului, este necesar ca Clientul să aibă un cont de e-mail activ.
 5. Este interzis Clientului să furnizeze conținut ilegal și utilizarea de către Client a Magazinului Online, a Site-ului Magazinului sau a serviciilor gratuite furnizate de Vânzător într-o manieră care contravine legii, decenței sau încalcă drepturile personale ale terților.
 6. Nu este permisă utilizarea resurselor și funcțiilor Magazinului Online pentru a desfășura activități de către Client care ar aduce atingere intereselor Vânzătorului, adică activități de publicitate ale altui antreprenor sau produs; activitate constând în postarea de conținut care nu are legătură cu activitățile Vânzătorului; activitate constând în postarea de conținut fals sau înșelător.

§ 3 Înregistrare

 1. Pentru a crea un Cont de Client, Clientul este obligat să facă o Înregistrare gratuită.
 2. Înregistrarea nu este necesară pentru a plasa o comandă în Magazinul Online.
 3. Pentru a se înregistra, Clientul trebuie să completeze formularul de înregistrare furnizat de Vânzător pe Site-ul Magazinului și să trimită electronic Vânzătorului formularul de înregistrare completat, selectând funcția corespunzătoare din formularul de înregistrare. În timpul Înregistrării, Clientul setează o Parolă individuală.
 4. La completarea formularului de înregistrare, Clientul are posibilitatea de a citi Regulamentul, acceptând conținutul acestuia prin marcarea câmpului corespunzător din formular.
 5. În timpul Înregistrării, Clientul își poate da voluntar consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing, bifând căsuța corespunzătoare din formularul de înregistrare. În acest caz, Vânzătorul informează în mod clar despre scopul colectării datelor cu caracter personal ale Clientului, precum și despre destinatarii cunoscuți sau așteptați ai acestor date.
 6. Consimțământul Clientului pentru prelucrarea datelor sale personale în scop de marketing nu condiționează posibilitatea încheierii unui contract cu Vânzătorul pentru furnizarea serviciului Cont Client prin mijloace electronice. Consimțământul poate fi retras în orice moment prin transmiterea unei declarații adecvate a Clientului către Vânzător. Declarația poate fi trimisă, de ex., la adresa Vânzătorului prin e-mail.
 7. După depunerea formularului de înregistrare completat, Clientul va primi imediat, la adresa de e-mail furnizată în formularul de înregistrare, confirmarea Înregistrării de către Vânzător. In acest moment se încheie un Contract pentru furnizarea electronica a Serviciului Cont Client, iar Clientul dobândește posibilitatea de a accesa Contul de Client si de a face modificări la datele furnizate in timpul înregistrării.

 

§ 4 Comenzi

 1. Informațiile conținute pe Site-ul Magazinului nu constituie o ofertă a Vânzătorului, ci doar o invitație către Clienți de a depune oferte pentru încheierea Contractului.
 2. Clientul poate plasa comenzi în Magazinul Online prin intermediul Site-ului Magazinului Online, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi.
 3. Clientul care plasează o comandă prin intermediul Site-ului Magazinului finalizează comanda selectând Bunul sau Serviciul de care este interesat. Adăugarea unui Bun sau a unui Serviciu la comandă se face prin selectarea butonului „ADĂUGAȚI ÎN COȘ” sub un anumit Bun sau Serviciu prezentat/prezentat pe Site-ul Magazinului. După finalizarea întregii comenzi și indicarea modului de Livrare și a modului de plată în „COSUL”, Clientul plasează comanda prin trimiterea formularului de comandă către Vânzător, selectând butonul „Comandă și plătește” de pe Site-ul Magazinului. De fiecare dată înainte de expedierea comenzii către Vânzător, Clientul este informat despre prețul total pentru Bunul sau Serviciul selectat și Livrare, precum și despre toate costurile suplimentare pe care este obligat să le suporte în legătură cu Contractul.
 4. Prin plasarea unei comenzi, Clientul transmite Vânzătorului o oferta de încheiere a unui Contract.
 5. După plasarea comenzii, Vânzătorul trimite confirmarea trimiterii acesteia la adresa de e-mail furnizată de Client, apoi transmite informațiile despre acceptarea comenzii la adresa de e-mail furnizată de Client. Informațiile despre acceptarea comenzii pentru realizare reprezintă declarația Vânzătorului de acceptare a ofertei menționate la §5 alin. 13 de mai sus și după primirea acesteia de către Client, este încheiat Contractul.

 

§ 5 Plăți

 1. Prețurile de pe Site-ul Magazinului sunt prețuri brute și nu includ informații despre costurile de Livrare și orice alte costuri pe care Clientul va fi obligat să le suporte în legătură cu Contractul, despre care Clientul va fi informat la alegerea modului de Livrare. si plasarea comenzii.
 2. Clientul poate alege următoarele metode de plată
 3. Sistem de plată online Tpay, operat de Krajowy Integrator Płatności S.A. cu sediul în Poznań (în acest caz, implementarea comenzii va începe după ce Vânzătorul trimite Clientului confirmarea acceptării comenzii și după primirea informațiilor din sistemul Tpay despre finalizarea cu succes a plății);
 4. sistem de plată online operat de PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxemburg B 118 349) ("PayPal"). - utilizarea acestei forme de plata necesita crearea prealabila a unui cont in sistemul de plata PayPal (in acest caz, implementarea comenzii va începe după ce Vânzătorul trimite Clientului confirmarea acceptării comenzii si după primirea informațiilor din sistemul PayPal că plata a fost finalizată cu succes).
 5. Clientul trebuie sa efectueze plata pentru comanda in suma rezultata din contractul încheiat in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.
 6. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de către părțile la contract în termenul strict specificat rezultat din Contractul încheiat, partea îndreptățită poate, în caz de întârziere a celeilalte părți, să se retragă din contract fără a stabili un termen suplimentar. În cazul în care plata comenzii nu este înregistrată, Magazinul Online va trimite Clientului un e-mail de confirmare a anulării comenzii.

 

§ 6 Livrare

 1. Vânzătorul va realiza Livrarea pe teritoriul României.
 2. Vânzătorul este obligat să livreze Mărfurile care fac obiectul Contractului fără defecte.
 3. Metoda de livrare depinde de Mărfurile comandate. Modalitățile de Livrare disponibile sunt vizibile in cos in momentul plasării comenzii.
 4. Vânzătorul publică informații despre numărul de Zile Lucrătoare necesare pentru Livrarea și executarea comenzii pe Site-ul Magazinului.
 5. Magazinul Online nu este responsabil pentru prelungirea termenului de livrare din cauza unor situații aleatorii aflate in afara controlului Vânzătorului.
 6. Termenul de livrare și de realizarea comenzii se calculează în zile lucrătoare, este indicat pe site-ul Magazinului
 7. Mărfurile comandate sunt livrate Clientului prin intermediul Furnizorului la adresa indicată în formularul de comandă. În cazul Mărfurilor selectate, livrarea este posibilă numai la Punctul de Colectare.
 8. În ziua expedierii Mărfurilor către Client, informațiile care confirmă expedierea de către Vânzător sunt trimise la adresa de e-mail a Clientului.
 9. Ridicarea Mărfurilor de la Punctul de Colectare în orele de deschidere indicate pe Site-ul Magazinului, după notificarea prealabilă de către Vânzător la adresa de e-mail cu privire la posibilitatea ridicării Mărfurilor.
 10. Vânzătorul, la adresa de e-mail a Clientului furnizată în formularul de comandă, trimite o factură cu TVA care acoperă Mărfurile livrate sub forma unui fișier electronic în format PDF. Pentru a deschide fișierul, clientul trebuie să aibă software gratuit compatibil cu formatul PDF. Vânzătorul recomandă în acest scop programul Adobe Acrobat Reader, care poate fi descărcat gratuit de la http://www.adobe.com. Pentru a primi o factură cu TVA, Utilizatorul trebuie să declare în momentul efectuării achiziției că achiziționează Mărfurile și/sau Serviciul în calitate de Antreprenor (contribuabil). Notificarea declarației de mai sus se face prin marcarea câmpului corespunzător din formularul de comandă, înainte de trimiterea comenzii către Vânzător.

 

 

§ 7 Garanție legală

 1. Vânzătorul asigură Livrarea Mărfurilor fără defecte fizice și juridice. Vânzătorul este răspunzător față de client dacă produsul prezintă un defect fizic sau legal (garanție legală).
 2. În cazul în care Produsul prezintă defect, Clientul poate:
 3. a) depune o declarație de reducere a prețului sau de retragere din Contract, cu excepția cazului în care Vânzătorul imediat și fără inconveniente nejustificate pentru Client înlocuiește Produsul defect cu un Produs lipsit de defecte sau înlătură defectul. Această limitare nu se aplică dacă Produsul a fost deja înlocuit sau reparat de către Vânzător sau Vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a înlocui Produsul cu unul care nu este defect sau de a elimina defectele. Clientul poate, în loc de înlăturarea defectului propus de Vânzător, să ceară înlocuirea Produsului cu un Produs lipsit de defecte sau, în loc de înlocuirea Produsului, să solicite înlăturarea defectului, cu excepția cazului în care este imposibil de aduce Produsul in conformitate cu contractul in maniera aleasa de Client sau ar necesita costuri excesive fata de metoda propusa de Vânzător. La aprecierea excesului de costuri se ține cont de valoarea Produsului lipsit de defecte, de tipul și semnificația defectului constatat, precum și de inconvenientul la care altfel s-ar expune Clientul.
 4. b) solicita înlocuirea Produsului defect cu un Produs lipsit de defecte sau eliminarea defectului. Vânzătorul este obligat să înlocuiască Produsul defect cu un Produs lipsit de defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără inconveniente nejustificate pentru Client. Vânzătorul poate refuza să satisfacă cererea Clientului dacă este imposibil să aducă Mărfurile defecte în conformitate cu Contractul în modul ales de Client sau ar necesita costuri excesive în comparație cu a doua metodă posibilă de respectare a Contractului. Costurile de reparație sau înlocuire sunt suportate de Vânzător.
 5. Clientul care exercita drepturile garanții legale este obligat sa livreze articolul defect la adresa Punctului de Colectare de unde a ridicat Marfa.
 6. În cazul Mărfurilor livrate direct Clientului, Vânzătorul va suporta costurile de transport aferente ridicării Mărfurilor în cauză. Primirea Mărfurilor va fi convenită individual cu Clientul după depunerea unei plângeri legale.
 7. Vânzătorul este răspunzător conform garanției legale în cazul în care se constată un defect fizic în termen de doi ani de la livrarea Mărfurilor către Client. O cerere de înlăturare a unui defect sau de înlocuire a Produsului cu un Produs fără defecte expiră după un an, dar această perioadă poate să nu se încheie înainte de expirarea perioadei specificate în prima teză. În această perioadă, Clientul se poate retrage din Contract sau poate depune o declarație de reducere a prețului din cauza unui defect al Mărfurilor. În cazul în care Clientul a solicitat înlocuirea Produsului cu un Produs lipsit de defecte sau înlăturarea defectului, termenul limită pentru retragerea din Contract sau depunerea unei declarații de reducere a prețului începe cu expirarea ineficientă a termenului limită pentru înlocuirea Produsului sau înlăturarea defectului.
 8. Orice reclamații legate de Bunuri sau de executarea Contractului pot fi trimise de către Client în scris la adresa Vânzătorului.
 9. Vânzătorul, in termen de 14 zile de la data cererii care conține reclamația, va răspunde la reclamația Bunului sau la reclamația legata de implementarea Contractului depusa de Client. Mărfurile care fac obiectul plângerii trebuie să fie livrate sau trimise la Punctul de Colectare de la care au fost colectate Mărfurile. În cazul Mărfurilor livrate direct Clientului, primirea Mărfurilor va fi convenită individual cu Clientul după depunerea unei plângeri legale.
 10. De asemenea, Clientul poate depune o plângere către Vânzător în legătură cu implementarea Contractului, al cărui subiect este furnizarea de Servicii. Reclamația poate fi depusă în formă electronică și trimisă la adresa kross@kross.pl. În reclamație, clientul ar trebui să includă o descriere a problemei. Vânzătorul va lua în considerare reclamația imediat, dar nu mai târziu de 14 zile și va oferi Clientului un răspuns.
 11. Clientul poate depune o reclamație către Vânzător în legătură cu utilizarea serviciilor gratuite furnizate electronic de către Vânzător. Reclamația poate fi depusă în formă electronică și trimisă la adresa kross@kross.pl. În reclamație, clientul ar trebui să includă o descriere a problemei. Vânzătorul va lua în considerare reclamația imediat, dar nu mai târziu de 14 zile și va oferi Clientului un răspuns.

§ 8 Garanția producătorului - 2 ani

 1. Mărfurile vândute de Vânzător pot fi acoperite de o garanție Contractată de producătorul Mărfurilor sau de distribuitor.
 2. În cazul Mărfurilor acoperite de garanție, informații despre existența și conținutul garanției sunt de fiecare dată prezentate pe Site-ul Magazinului la link-ul:www.kross-romania.ro.

§ 9 Denunțarea contractului

 1. Consumatorul și Antreprenorul cu drepturi de consumator care a încheiat un Contract la distanță se pot retrage din acesta în termen de 14 zile fără a furniza niciun motiv.
 2. Perioada de retragere din Contract începe cu intrarea în posesia Consumatorului asupra Întreprinzătorului cu drepturi ale Consumatorului sau a unui terț desemnat de acesta, altul decât Furnizorul.
 3. Consumatorul și Antreprenorul cu drepturi de consumator se pot retrage din Contract prin transmiterea unei declarații de retragere către Vânzător prin poștă la adresa kross@kross.pl. Retragerea poate fi depusă și la Punctul de colectare. Declarația poate fi transmisă prin formularul de pe site-ul Magazinului la adresawww.kross-romania.ro.
 4. Pentru a păstra termenul limită de retragere din contract, retragerea din contract trebuie raportată în termen de 14 zile de la intrarea în posesia Bunurilor de către Client, iar apoi imediat, nu mai târziu de 14 zile de la notificarea retragerii, returnați Bunurile la Punctul de colectare unde a fost colectat comanda.
 5. În cazul comenzilor care au fost livrate direct Clientului, Vânzătorul, după raportarea returului de către Client, va contacta Clientul pentru a stabili modalitatea de returnare a Bunurilor.
 6. Dacă Clientul a depus o declarație de retragere din Contract înainte ca Vânzătorul să-și accepte oferta, oferta încetează să mai fie obligatorie.
 7. Vânzătorul trebuie în mod prompt, dar nu mai târziu de în termen de 14 zile de la data primirii declaraţiei consumatorului asupra anulării contractului, să returneze consumatorului toate plăţile efectuate de către acesta, inclusiv costul de livrare. Vânzătorul își rezervă că poate reține rambursarea plăților primite de Client până când Clientul livrează Bunurile la Punctul de Colectare sau Vânzătorului.
 8. Sunteți responsabil numai pentru reducerea valorii articolului rezultate din utilizarea acestuia într-un mod diferit decât cel necesar pentru stabilirea naturii, caracteristicilor și funcționării articolului.
 9. livrată într-un container sigilat, care, după deschiderea ambalajului nu poate fi returnată din motive de protecție a sănătății sau de igienă, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare;

 

§ 10 Servicii gratuite

 1. Vânzătorul oferă Clienților servicii electronice gratuit, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi:
 2. Formular de contact
 3. Buletin informativ (newsletter)
 4. Notificare de disponibilitate
 5. Suport cont de client;
 6. Postare opinii.
 7. Serviciul Formular de Contact consta in trimiterea unui mesaj Vânzătorului folosind formularul disponibil pe Site-ul Magazinului.
 8. Serviciul Newsletter poate fi folosit de orice Client care își introduce adresa de e-mail, folosind formularul de înregistrare pus la dispoziție de Vânzător pe Site-ul Magazinului. După trimiterea formularului de înregistrare completat, Clientul va primi imediat un link de activare prin e-mail la adresa de e-mail furnizată în formularul de înregistrare pentru a confirma abonamentul la Newsletter. Imediat ce linkul este activat de către Client, se încheie un acord pentru furnizarea serviciului de Newsletter prin mijloace electronice. În timpul Înregistrării, Clientul poate bifa suplimentar caseta corespunzătoare din formularul de înregistrare pentru a se abona la serviciul Newsletter.
 9. Serviciul Newsletter consta in trimiterea de către Vânzător, la adresa de e-mail, a unor mesaje electronice care conțin informații despre produse sau servicii noi din oferta Vânzătorului. Newsletter-ul este trimis de către Vânzător tuturor clienților care s-au abonat.
 10. Clientul poate în orice moment să renunțe la primirea Newsletter-ului prin dezabonare prin link-ul furnizat în fiecare e-mail trimis ca parte a serviciului Newsletter sau prin dezactivarea câmpului corespunzător din Contul de client.
 11. Serviciu gratuit Notificarea disponibilității consta in trimiterea unui mesaj prin e-mail către Client prin care se notifică produsul de care era interesat este disponibil in Magazin.
 12. Serviciul Cont Client este disponibil după Înregistrare în condițiile descrise în Regulament și constă în furnizarea Clientului a unui panou dedicat ca parte a Site-ului Magazinului, care să permită Clientului să modifice datele pe care le-a furnizat în timpul Înregistrării, precum și urmărirea starea comenzilor și istoricul comenzilor deja finalizate.
 13. Clientul care s-a înregistrat poate înainta Vânzătorului o cerere de ștergere a Contului de Client, iar în cazul unei solicitări de ștergere a Contului de Client de către Vânzător, acesta poate fi șters în maximum 14 zile de la solicitare.
 14. Serviciul de Postare de opinii constă în a permite Clienților de către Vânzător să publice declarații individuale și subiective ale Clientului cu privire la Bunuri pe Site-ul Magazinului.
 15. Magazinul colaborează cu site-ul Trustmate S.A. cu sediul în Wrocław, cod poștal 50-062, ul. Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, NIP: 8971854393, pentru a monitoriza și a crește gradul de satisfacție al clienților site-ului Kross.eu, permițându-le clienților să-și exprime opinia cu privire la serviciile oferite. Astfel, Magazinul pune la dispoziție serviciului Trustmate numărul comenzii împreună cu adresa de e-mail, numele, produsele achiziționate și forma de livrare aleasă de clienții care au efectuat achiziții pe site-ul kross.eu. Serviciul Trustmate va trimite apoi un e-mail utilizatorului de internet cu o cerere de opinie despre magazinul Kross.eu. Emiterea unui aviz este complet voluntară, regulamentul site-ului poate fi găsit la adresa: https://ro.trustmate.io/user-regulations

 

§ 11 Responsabilitatea Clientului pentru conținutul postat de acesta

 

 1. Postând conținut și punându-l la dispoziție, Clientul difuzează conținut în mod voluntar. Conținutul postat nu exprimă punctele de vedere ale Vânzătorului și nu trebuie echivalat cu activitățile acestuia. Vânzătorul nu este un furnizor de conținut, ci doar o entitate care furnizează resurse TIC adecvate în acest scop.
 2. Clientul declară că:
 3. a) are dreptul de a utiliza drepturi de autor de proprietate, drepturi de proprietate industrială și/sau drepturi conexe asupra - respectiv lucrări, obiecte ale drepturilor de proprietate industrială (de ex., mărci comerciale) și/sau obiecte ale drepturilor conexe care alcătuiesc conținutul;
 4. b) plasarea și partajarea, în cadrul serviciilor menționate la §11 din Regulamente, a datelor cu caracter personal, a imaginii și a informațiilor despre terți au avut loc în mod legal, voluntar și cu acordul persoanelor la care se referă;
 5. c) este de acord să acceseze conținutul publicat de către alți Clienți și Vânzător, precum și autorizează Vânzătorul să le folosească în mod gratuit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 6. d) acordă consimțământul pentru pregătirea lucrărilor în sensul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe.
 7. Clientul nu are dreptul:
 8. a) postarea, ca parte a utilizării serviciilor menționate la §11 din Regulamente, a datelor cu caracter personal ale terților și diseminarea imaginii terților fără acordul sau consimțământul unui terț cerut de lege;
 9. b) postarea, ca parte a utilizării serviciilor menționate la §11 din Regulament, a conținutului publicitar și/sau promoțional.
 10. Vânzătorul este responsabil pentru conținutul postat de Clienți, cu condiția să primească notificare în conformitate cu §13 din Regulamente.
 11. Este interzis Clienților să posteze, în cadrul utilizării serviciilor menționate la §11 din Regulament, conținut care ar putea, în special:
 12. a) să fie publicate cu rea-credință, de ex., cu intenția de a încălca drepturile personale ale terților;
 13. b) încălcarea oricăror drepturi ale terților, inclusiv drepturile legate de protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, protecția drepturilor de proprietate industrială, secretele comerciale sau legate de obligațiile de confidențialitate;
 14. c) să fie ofensatoare sau să constituie o amenințare pentru alte persoane, să conțină vocabular care încalcă bunele maniere (de ex., prin folosirea vulgarismelor sau a expresiilor considerate în mod obișnuit ofensatoare);
 15. d) să fie contrar interesului Vânzătorului, conținut care constituie materiale publicitare ale altui antreprenor sau produs; conținut care nu are legătură cu activitățile Vânzătorului; conținut fals sau înșelător;
 16. e) încalcă în alt mod prevederile Regulamentelor, bunele maniere, prevederile legii aplicabile, normele sociale sau morale.
 17. Dacă se primește o notificare în conformitate cu §13 din Regulament, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau șterge conținutul postat de Clienți ca parte a utilizării serviciilor menționate la §11 din Regulament, în special în ceea ce privește conținutul pentru care pe baza rapoartelor terților sau autorităților relevante, s-a constatat că acestea pot constitui o încălcare a prezentului Regulament sau a legii aplicabile. Vânzătorul controlează continuu conținutul postat.
 18. Clientul este de acord cu utilizarea gratuită de către Vânzător a conținutului postat de acesta ca parte a site-ului web al magazinului.

§ 12 Notificarea unui pericol sau încălcări a drepturilor

 1. În cazul în care Clientul sau o altă persoană sau entitate consideră conținutul publicat pe Site-ul Magazinului încalcă drepturile sale, bunurile personale, decența, sentimentele, moralitatea, convingerile, principiile concurenței loiale, know-how-ul, un secret protejat de lege sau pe baza obligației, poate notifica Vânzătorul cu privire la o potențială încălcare.
 2. Vânzătorul, anunțat cu privire la o potențială încălcare, ia măsuri imediate pentru a elimina conținutul care provoacă încălcarea de pe site-ul Magazinului.

 

Protecția datelor cu caracter personal

 1. Regulile detaliate pentru colectarea și stocarea datelor cu caracter personal sunt descrise în Politica de confidențialitate.

 

§ 14 Rezilierea contractului de furnizare a serviciilor electronice gratuite

 1. Atât Clientul, cât și Vânzătorul pot rezilia contractul de furnizare a serviciilor gratuite prin mijloace electronice în orice moment și fără motivare, sub rezerva drepturilor dobândite de cealaltă parte înainte de rezilierea celor menționate mai sus. acordul și prevederile de mai jos.
 2. Clientul care s-a înregistrat reziliază contractul de furnizare a serviciilor electronice gratuite prin transmiterea unei declarații de voință corespunzătoare către Vânzător, folosind orice mijloc de comunicare la distanță care permite Vânzătorului să citească declarația de intenție a Clientului.
 3. Vânzătorul reziliază contractul de furnizare de servicii electronice prin transmiterea către Client a unei declarații de voință corespunzătoare la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul Înregistrării.

 

§ 10 Dispoziţii finale

 1. Conform principiilor generale ale Codului civil - este responsabil faţă de Contractor pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prezentului Contract
 2. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului din cauza unor situații aleatorii aflate in afara controlului Vânzătorului.
 3. În cazul apariției unui litigiu în temeiul Contractului încheiat, părțile se vor strădui să rezolve problema pe cale amiabilă. Clientul și Vânzătorul au dreptul de a soluționa litigiile folosind platforma Online Dispute Resolution (ODR) la adresa: http://ec.europa.eu/odr
 4. TULUP.PL își rezervă dreptul de a introduce modificări în prezentul Regulament. Toate comenzile acceptate de Vânzător spre executare înainte de data intrării în vigoare a noilor Regulamente sunt implementate in baza Regulamentelor in vigoare la data plasării comenzii de către Client. Modificarea Regulamentului intră în vigoare în termen de 7 zile de la data publicării pe Site-ul Magazinului. Vânzătorul va informa Clientul cu 7 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor Regulamente despre modificarea Regulamentului printr-un mesaj de e-mail care conține un link către textul Regulamentelor modificate. Termenul intrării în vigoare a modificărilor nu trebuie să fie mai mic de 14 zile de la data anunțării acestora. În cazul în care Clientul care deține un cont de client nu acceptă noile regulamente este obligat să notifice Vânzătorului acest lucru în termen de 14 de zile de la informarea cu privire la modificările în regulament. Lipsa de acceptare are ca rezultat rezilierea contractului
 5. în limba română:
 6. Prezentul regulament de procedură intră în vigoare la 23.03.2022.
To Top